Wegfall Garantiezins Lebensversicherung

Wegfall des Garantiezinses in der Lebensversicherung und Rentenversicherung